Strategia Culturală a Municipiului București

Strategia Culturală a Municipiului Bucureşti 2016 – 2026

 

În vara anului 2014 Consiliul Local al Municipiului Bucureşti a mandatat ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti să coordoneze procesul de a formula prima strategie pe termen lung în domeniul culturii din Bucureşti. Impulsul acesta a venit în întâmpinarea deciziei de candidatură pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii şi a fost gândit în perspectiva unei sinergii între cele două iniţiative pentru perioada 2016-2022. Pentru a îndeplini această misiune, ARCUB a înfiinţat un departament dedicat elaborării strategiei, format dintr-un consultant senior cu o experienţă extensivă în domeniul politicilor şi managementului cultural (Corina Şuteu), precum şi experţi în domeniul politicilor culturale (Ioana Tamaş, Sabina Baciu, Constantin Vică).

 

Înainte de această decizie nu a existat o strategie dedicată sectorului cultural. Ţinând cont de toate schimbările prin care a trecut oraşul Bucureşti din 1989, lipsa unei strategii culturale a constitut un handicap sever, ce a încetinit procesul de tranziţie şi a marginalizat sectorul cultural în relaţie cu alte domenii ce au deja planuri de dezvoltare şi investiţii.

 

În prima parte a acestui proces (iunie 2014 – decembrie 2015), ARCUB a comisonat o serie de studii și cercetări care să răspundă nevoii de fundamentare a acestui document în condițiile lipsei cronice a unor informații privind sectorul cultural și practicilor culturale ale bucureștenilor. Acestea, cât și alte documente de politici publice consultate pentru elaborarea strategiei pot fi accesate acum pe www.strategiaculturalabucuresti.ro, în timp ce documentul strategic este disponibil aici.

 

Planul de elaborare a Strategiei Culturale a Municipiului București pentru perioada ianuarie – iunie 2016

 

Elaborarea Strategiei Culturale a Municipiului București 2016-2026 va continua în prima parte a anului 2016, în vederea supunerii acesteia spre dezbatere și aprobare în luna mai 2016.

 

Prima serie de studii și cercetări comisionate de ARCUB au inclus o diagnoză preliminară care a mobilizat un număr semnificativ de operatori culturali în acţiuni precum interviuri, focus-grup-uri, chestionar la care au participat aproximativ 550 de instituţii publice, ONG-uri, companii private, artişti, freelance-uri, grupuri informale. Studiul a oferit un prim nivel de înţelegere a dinamiciilor sectorului cultural, ghidând astfel direcţia cercetărilor ulterioare: o cercetare despre investiţiile publice şi private în domeniul cultural în Bucureşti în ultimii opt ani (2007-2015); o cercetare despre modul bucureştenilor de a petrece timpul liber, în funcţie de diferite grupuri ţintă; un studiu de consum cultural la nivelul oraşului, bazat pe răspunsurile a aproximativ 1000 cetăţeni; 24 de studii suplimentare despre domenii şi sub-domenii culturale ce nu au fost abordate în diagnoza preliminară; o cartografiere realizată de Facultatea de Urbanism asupra spaţiilor cu potenţial de activare culturală).

 

Pe baza tuturor acestor cercetări și analize, în perioada ianuarie – iunie 2016 procesul de elaborare a Strategiei Culturale va continua cu:

  • Procesarea, corelarea și integrarea datelor reieșite din studiile comisionate într-un raport de strategie culturală (ianuarie-februarie 2016);
  • Corelarea raportului de strategie culturală cu alte documente de politici publice la nivel local și regional (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, Strategia de dezvoltare a regiunii București-Ilfov 2014-2020 etc.) (februarie 2016);
  • Organizarea de consultări cu parteneri publici și privați (martie 2016)
  • Corelarea strategiei culturale cu obiectivele dosarului de candidatură București 2021 (februarie – iunie 2016);
  • Operaționalizarea strategiei culturale într-un plan de acțiuni și instrumente și corelarea acestora cu obiectivele și acțiunile administrației publice locală (PMB, primăriile de sector) și ARCUB (februarie-aprilie 2016);
  • Integrarea tuturor datelor și comentariilor într-un Document Strategic ce va fi supus consultării publice și votului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobare (aprilie-mai 2016);
  • Dezvoltarea unui plan editorial pentru publicarea studiilor comisionate pentru strategia culturală (februarie – iunie 2016).

 

Echipa Strategiei Culturale este în prezent formată din:

Oana Radu – consultant,

Sabina Baciu – expert independent,

Constantin Vică – expert independent,

Ioana Tamaș – expert independent.

 

Pentru informații despre Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2026 ne puteți contacta pe adresa: [email protected].