Apel deschis: Căutăm Curatori pentru lărgirea echipei Curatorium București 2021

Apel deschis: Căutăm Curatori pentru lărgirea echipei Curatorium București 2021

 

29 ianuarie, 2016

Fee: 2500 lei/lună – 8 h/zi – 14 zile/lună

Perioada contractuală: 17 februarie – 30 septembrie

 

Cui i se adresează?

Artiști, profesioniști din domeniul culturii cu expertiză în diverse arii și discipline, manageri culturali, urbaniști, arhitecți, persoane cu experiență în dezvoltare de programe educaționale cu o componentă culturală sau în programe de tineret, inovatori sociali sau antreprenori din zona industriilor creative, cercetători în cultură a căror activitate are un caracter interdisciplinar.

Rolul de curator presupune dezvoltarea de programe culturale (incluzând buget, plan de implementare, parteneri locali și europeni), respectând principiile de programare ale dosarului și direcțiile stabilite în etapa I a candidaturii.

 

Modul de lucru:

Se lucreză într-o echipă restrânsă, formată din alți 2 curatori-coordonatori din România și un curator din Europa, persoană care va fi selectată în urma apelului deschis adresat experților din diferite sectoare culturale din Europa (lansare 1.02.2023).

Curatorii vor avea la dispoziție un open-space la parterul ARCUB, iar pentru activitățile din Open Lab (vezi mai jos), vor putea folosi spații puse la dispoziție de ARCUB la parterul și subsolul clădirii.

 

Atribuții curator:

• să dezvolte, în cadrul Curatoriumului extins și în cadrul grupurilor de lucru pe cele 4 teme, programele deja existente în primul dosar de candidatură (incluzând listă de activități, calendar, buget, parteneri, propuneri de artiști și curatori etc. colaboratori)

• să consolideze la nivel de coerență și programare cele două direcții din afara temelor principale (programele incluse în dosarul de candidatură I la capitolele Dimensiune Europeană și la Capacitate de livrare); acestea își vor păstra caracterul transversal, dar vor trebui conectate cu cele 4 teme și găsite pârghiile de implementare în raport cu acestea (termen-limită: 15 martie)

• să consolideze și să dezvolte propunerea pentru cea de-a patra temă

• să colaboreze cu echipa de curatori-coordonatori, curatori europeni, atât cei care vor fi desemnați fiecărei teme în parte de către echipa București 2021 și consulanții externi, cât și cei 3 curatori europeni a căror participare va fi transversală (vor lua parte, succesiv, la activitățile din fiecare grup de lucru)

• să dezvolte un număr de 4 programe noi în cadrul temei pe care lucreză alături de curatorii-coordonatori (termen-limită: 30 mai)

• să participe la toate întâlnirile de lucru comune în cadrul echipei Curatorium extins

• să se asigure de coerența programelor din cadrul temei de care răspund și de calibrarea acestora cu celelalte programe și teme din programul general

• să fie disponibili la un interval de 3 săptămâni pentru o întâlnire cu echipa București 2021 pentru a urmări progresul dezvoltării de programe

• să comunice constant cu persoana delegată de echipa București 2021 pentru coordonarea logistică a grupurilor de lucru din Curatorium

• să se implice direct în activități de diseminare de informații despre programe și procesul general București 2021 (conferințe de presă, ateliere, evenimente speciale)

• să participe la întâlniri stabilite de comun acord cu echipa București 2021 cu celelalte grupuri de lucru (Turism, Educație, Activare și Implicare Comunități, Județul Ilfov, PMB, Strategia Culturală)

• să lanseze și să testeze, alături de cei doi curatori-coordonatori, proiecte-pilot în cadrul platformei Open Lab București 2021 (activă în perioada martie-septembrie 2016 la ARCUB Gabroveni)**

• să dezvoltare un mecanism, alături de echipa București 2021, de implicare a instituțiilor de cultură din București în programul București 2021

• să promoveze dosarul de candidatură în spațiul public prin posturi personale, share-uri pe platformele de comunicare, întâlniri personale cu potențiali parteneri instituționali – ICR, Institute Culturale străine, atașați culturali etc.

• să participe la întâlniri de prezentare a dosarului de candidatură la Consiliul General, în mass-media sau întâlniri strategice cu operatori culturali, echipa de monitorizare a juriului internațional etc. (disponibilitate: cel puțin 3 întâlniri de acest fel/lună, în funcție de calendar)

• consultarea cu echipa de curatori-coordonatori în activitățile de colaborare cu orașele ECoC din RO care nu au intrat pe lista scurtă (în special cu cele care au programe similare cu București 2021)

• consultarea cu echipa de curatori-coordonatori în vederea stabilirii parteneriatelor cu cele 2 orașe ECoC 2021 din Grecia, Serbia și Muntenegru

• participare la vizite de recunoștere și contact cu alte orașe ECoC – de exemplu, San Sebastian și Wroczlaw (ECOC 2016), Paphos, Aarhus (2017), Leeuwarden și Malta (2018)***

• să colaboreze cu echipa de curatori-coordonatori și să participe la redactarea variantei finale de text pentru capitolul Program, al dosarului de candidatură.

 

Vă invităm să aplicați cu următoarele documente, trimise în limba română:

CV detaliat din care să rezulte experiența în dezvoltarea de programe culturale; vor avea prioritate aplicanți din următoarele zone de expertiză: urbaniști, arhitecți, persoane cu experiență în dezvoltare de programe educaționale cu o componentă culturală sau în programe de tineret, inovatori sociali sau antreprenori din zona industriilor creative

scrisoare de intenție (max. 2 pagini) în care menționați preferința pentru una din cele 4 teme, posibile proiecte sau programe pe care le-ați vedea dezvoltate în cadrul București 2021 sau câteva direcții posibile în care se pot dezvolta programe

portfoliu de proiecte, sau o listă de proiecte europene relevante dezvoltate sau la care ați lucrat în ultimii 3-5 ani.

Este necesară cunoașterea la nivel mediu și avansat a limbii engleze (vorbit și scris).

Selecția se va face de către echipa București 2021, alături de consultanții proiectului, Robert Palmer și Trevor Davies.

Persoanele selectate vor fi rugate să își rezerve ziua de 19 februarie pentru o întâlnire cu echipa de curatori-coordonatori și cu echipa București 2021.

Experții selecționați vor lua la parte întâlnirile echipei Curatorium extins stabilite astfel:

25 – 28 Februarie 2016 Întâlnire 1

14 – 17 Aprilie 2016 Întâlnire 2

2 – 5 Iunie 2016 Întâlnire 3

Aplicațiile pot fi trimise via e-mail la adresa [email protected] până la data de 14 februarie 2016, ora 12:00.

Perioada de selecție: 15-16 februarie

Comunicarea listei de curatori: 17 februarie

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați www.bucuresti2021.ro sau să ne scrieți la [email protected] sau [email protected].


* cu mențiunea că vor fi făcute contracte lunare până în momentul în care va fi votat de către Primărie bugetul ARCUB pe 2016.

** din luna martie până în septembrie vor fi demarate activități în cadrul platformei Open Lab București 2021 care au în vedere implicarea sectorului cultural independent și a celui de stat, a cetățenilor și a publicurilor-cheie; activitățile vor fi propuse de curatorii principali și implementate alături de echipa fiecărei teme și presupun: întâlniri, workshopuri, experimente, discuții, și alte activități care pot fi propuse de curatorii-coordonatori.

***cheltuielile pentru deplasare și cazare vor fi acoperite de ARCUB.

 

București 2021

Candidatura orașului București la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 este gestionată de către ARCUB — Centrul Cultural al Municipiului București. Echipa București 2021 se ocupă în prezent de pregătirea dosarului final de candidatură.

Pentru mai multe detalii despre modul de lucru, principiile și motivațiile care stau la baza candidaturii, vezi dosarul orașului București din etapa I a competiției.

 

București – o radiografie

Bucureștiul de azi oscilează încă între realitatea socialistă de dinainte de 1989 şi cea neoliberală de după. Aceste două direcţii fundamental opuse generează tipare şi forţe ce menţin un statut de oraş al extremelor cu o societate puternic polarizată. Provocările socio‑economice invizibile cu care se confruntă Bucureştiul în prezent sunt suburbanizarea rapidă prin dezvoltarea comunităţilor segregate, o migraţie sezonieră importantă şi o privatizare extinsă. Politicile urbane centrate mai mult pe imagine decât pe conţinut, mai mult pe discurs decât pe acţiune au dus la neîncrederea locuitorilor săi în discurs şi retorică.

Viaţa culturală a Bucureştiului este un melanj bogat între cultura tradiţională (elitistă) — reprezentată de un sector consistent de arte ale spectacolului (teatru, operă, dans şi muzică), dar şi de o reţea extinsă şi diversă de muzee —, o cultură de masă (recreere) — reprezentată de un număr tot mai mare de festivaluri, concerte şi evenimente în aer liber — şi o scenă a artelor contemporane vibrantă, cu dezvoltare rapidă.

 

Orașul in-vizibil

Pe baza unei analize pe mai multe nivele a resurselor culturale ale orașului, am ajuns la concluzia că o mare parte din identitatea şi potenţialul acestuia este în prezent scufundată, înăbuşită, uitată, nerealizată şi neimaginată.

Ţinând cont de fragmentarea constitutivă a oraşului, decuplarea sistemică şi lipsa de încredere a cetăţenilor, conceptul București – Oraşul in-vizibil, vrea să scoată la iveală ceea ce uneşte şi angajează, identitatea şi potenţialul orașului care sunt, în prezent, înăbuşite, nerealizate şi neimaginate. Capitala Europeană a Culturii 2021 va fi actualul Bucureşti invizibil al Europei şi Europa invizibilă a Bucureştiului.

Conceptul, temele și un set inițial de programe și proiecte au fost inițiate de Curatorium, o structură creativă deschisă la care au luat parte aprox. 25 de curatori invitați, artiști, inovatori sociali, antreprenori, manageri culturali, cercetători și alte persoane cu expertiză în sectorul cultural.

 

Temele București 2021

Pierdut și regăsit – trimite la unul dintre avatarurile invizibilității, memoria. București 2021 va dezvolta proiecte care să pună în evidență istoria pierdută/uitată/invizibilă a orașului și memoria colectivă a locuitorilor, precum și legăturile pierdute cu Balcanii și cu restul Europei.

 

Periferii. Înăuntru-în afară – tratează ideea de periferie din punct de vedere geografic, identitar și cultural. Direcții de dezvoltare propuse pentru această temă: urmărirea traseelor de migrație, pentru care Bucureștiul este fie origine, fie destinație; reconectarea locuitorilor cu realitățile orașului în care trăiesc, cum sunt minoritățile și comunitățile marginalizate, dezavantajate, urmărindu-se, astfel, contestarea stereotipurilor de percepție.

 

Microtopii – face referire la fragmentarea structurală a orașului, așa cum se reflectă ea în spațiul fizic, în țesutul urban, în rețeaua de transport, în mediul cultural segregat și în scena artistică independentă, în comunitățile izolate. În toate aceste micro‑teritorii există energii și potențial care trebuie valorificate.

 

O a patra temă, care urmează a fi dezvoltată și care ar urmări direcțiile de mai jos:

• crearea de mecanisme prin care se poate crește și consolida mobilitatea europeană a actorilor urbani din sectorul cultural și creativ

• crearea de platforme de sprijin care să vină în întâmpinarea noilor grupuri creative, a studiourilor pentru artiști, a inovatorilor din mediul social

• propunerea de soluții pentru a încuraja procesele de creare de noi spații de lucru pentru actori urbani care pot juca un rol în revitalizarea orașului

• propunerea unor mecanisme sustenabile de colaborare între părțile interesate (entități din sectorul public și privat, structuri culturale de stat și independente, platforme de dialog)

• încurajarea unor abordări inovatoare prinvind rolul culturii în viața orașului, ce pot constitui pârghii pentru schimbare socială prin intermediul culturii pe termen lung

Cuvinte-cheie pentru cea de-a parta temă: occupy, experiment, inovație, articulații, spații nefolosite, mecanisme de deblocare (oameni, instituții, spații), forme hibride, urbanicitate.

Category


Stiri

Tags


2021, apel deschis, ARCUB, Bucuresti, candidatura, Capitala Culturala Europeana, Capitala Europeana a Culturii, CEaC, curator, curatori, Curatorium, dezvolte, open lab, orasului, se cauta