Generator

Generator

Microgranturi pentru dezvoltarea de proiecte comunitare la firul ierbii.

 

Ideile creative transformă comunitatea ta în bine. Propune și tu un proiect!

Ducem mai departe laboratorul de cultură urbană OPEN LAB și demarăm a doua etapă a acestuia, Generator, un apel de idei urmat de un incubator de proiecte comunitare adaptate nevoilor cartierelor Bucureștiului, după cum au fost identificate de Centrul de Resurse pentru participare publică în studiul Explorare de idei și nevoi culturale în cartierele bucureștene.

 

Proiectul vizează oferirea de microgranturi, în urma procesului de selecție, pentru a stimula consolidarea și dezvoltarea capacității de organizare și de acțiune a grupurilor de vecini cu spirit de inițiativă. Valoarea totală a fondului se ridică la 20.000 Euro care pot fi alocați pentru un număr maxim de 10 proiecte de activare culturală în valoare de 2.000 Euro fiecare.

 

Opt cercetători și facilitatori comunitari au inițiat studiul în perioada septembrie – noiembrie 2015 în 11 cartiere ale orașului, pentru a înțelege mai bine percepțiile și opiniile bucureștenilor despre viața culturală în cartiere. Concluzia generală a acestuia e că implicarea conștientă și activă a comunităților și a nevoilor lor în strategia culturală a orașului pe termen lung este crucială pentru o dezvoltare urbană sustenabilă.

 

Termenul de aplicație a expirat pe 10 iulie.

 

 Ce este Generatorul de proiecte comunitare? 

Generator este un rezultat direct al identificării nevoilor, dar și oportunităților culturale în cartierele bucureștene, și este unul dintre instrumentele care susțin palpabil participarea cetățenilor în dezvoltarea orașului.

 

Ne adresăm tuturor grupurilor de inițiativă, cetățenilor și comunităților de vecini care își doresc să schimbe în bine spațiul în care își definesc existența.

 

CINE POATE ÎNSCRIE IDEI DE PROIECTE?

 

Grupuri de inițiativă, cetățeni și grupuri informale de vecini sau persoane fizice care intenționeză să dezvolte un proiect cu potențial de a coagula comunități la nivelul cartierelor din București. Acestea trebuie să fie grupuri de minimum trei persoane, care nu sunt constituite juridic, dar au o viziune și un proiect comune și își asumă implementarea integrală a proiectului.

 

Același grup poate înscrie un număr maxim de 3 idei de proiecte, dar în acest caz doar una poate fi selectate pentru finanțare.

 

CE FEL DE IDEI DE PROIECTE CĂUTĂM?

 

Candidatura Bucureștiului la titlul de Capitală Europeană a Culturii are misiunea de a descentraliza oferta culturală din oraș a încuraja viața creativă din cartierele bucureștene. Programul va susține inițiative și idei de proiecte care utilizează potențialul creativ și nevoia de activități culturale în cartierele din București.

 

Căutăm idei de proiecte care stimulează imaginația și implicarea comunității locale. Ne dorim idei concepute pentru comunitatea locală, care răspund nevoilor de recreere și consum cultural, dezvoltate alături de locuitorii din cartier. Dezvoltarea ideilor în proiecte care inspiră vecinii să participe nu doar ca spectatori sau beneficiari, ci și ca producători și organizatori.

 

Căutăm inițiative care să vizeze animarea spațiului public și aducerea comunității împreună în cartiere și care să contribuie la consolidarea identității comunitare și de cartier:

  • programe interactive culturale și comunitare care să stimuleze participarea civică și care să includă prioritățile cartierului și diverse practici culturale, să crească accesul la spațiile publice, să reducă barierele și birocrația care îl limitează;
  • desfășurarea unor activități precum: ateliere, expoziții, proiecții de film, cursuri, discuții de grup, prezentări, activități sportive etc.; închiderea străzilor în weekend pentru diverse activități comunitare: gătit în comun, prânzuri comunitare, competiții sportive etc.

 

 

Programul de microgranturi este dezvoltat și organizat împreună cu Fundația Comunitară București.

 Calendar 

Etapa 1: Propunerea de idei

 

Așteptăm idei incipiente și propuneri de proiecte din partea unor grupuri de inițiativă, cetățeni și grupuri informale de vecini sau persoane fizice care intenționeză să dezvolte un proiect cu potențial de a coagula comunități la nivelul cartierelor din București. Proiectele trebuie să se încadreze într-un buget de până la 9000 RON net. Este necesară completarea formularului online până pe 10 iulie 2016, ora 23:59. Instrucțiunile de completare a formularului online pot fi descărcate de aici

 

Etapa 2: Selecția de idei

 

Vom selecta până la 15 idei de proiecte ai căror inițiatori vor fi invitați să participe in perioada imediat urmatoare la un programul intensiv de suport pentru dezvoltarea proiectelor propriu-zise, gândit sub forma unui incubator.  Lista celor 15 idei va fi publicată pe site-urile www.arcub.ro, www.bucuresti2021.ro și www.fundatiacomunitarabucuresti.ro, până cel târziu pe 19 iulie 2016.

 

Selecția ideilor de proiecte se va realiza de către o comisie de selecție mixtă formată din persoane independente cu experiență în domeniu și de către doi membri ai Curatorium 2016.

 

Etapa 3: Incubatorul de proiecte

 

Între 28 iulie și 15 august 2022 va avea loc incubatorul de proiecte care vizează propunerile selectate ai căror inițiatori au confirmat disponibilitatea de a participa la întregul program al incubatorului.

 

Vor avea loc 6 ateliere de lucru, în timpul cărora participanții vor primi sprijin pentru transpunerea ideilor lor în proiecte fezabile. Atelierele vor viza: designul proiectului, management de proiect și management financiar, implicarea comunității, comunicare, precum și un proces de dialog și feedback pe proiectele la nivelul grupurilor de inițiativă participante.

 

În această perioadă participanții își vor scrie proiectele, inclusiv bugetul proiectului și, până pe 21 august, vor depune online proiectele finalizate pentru evaluarea finală. Ateliere din cadrul incubatorului de proiecte se vor desfășura la sediul ARCUB din str. Lipscani 85 – 90, sector 3, București.

 

Etapa 4 – Selecția proiectelor finaliste

 

Juriul va evalua proiectele finalizate, iar proiectele selectate pentru finanțare vor publicate pe site-urile www.arcub.ro, www.bucuresti2021.ro și www.fundatiacomunitarabucuresti.ro până pe 29 august 2022 cel târziu. Eventualele contestații vor fi soluționate în perioada 29 august – 1 septembrie.

 

Etapa 5 – Realizarea proiectelor finaliste

 

Între 2 și 9 septembrie 2016 se vor semna contractele de producție a proiectelor selectate cu ARCUB, iar în perioada 17 septembrie – 20 noiembrie 2016 vor fi implementate. Monitorizarea procesului de implementare și evaluarea rezultatelor proiectelor selectate se va asigura de către Fundația Comunitară București.

 Regulament 

JURIZAREA IDEILOR. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE PENTRU ETAPA 1: PROPUNEREA DE IDEI

Eligibilitatea propunerilor de idei va fi verificată de către Fundația Comunitară București și se va face astfel:

 

Formularul de înscriere

  • Este completat în limba română
  • Este completat integral, în toate secțiunile sale
  • Este completat până cel târziu la 8 iulie 2016, ora 23:59 (cu excepția cazului în care organizatorii nu anunță în mod public prelungirea perioadei de aplicații)

 

Aplicantul:

  • Grupul are în componența sa minimum trei membri, cu roluri active în dezvoltarea și implementarea proiectului

 

Proiectul:

  • Urmează să fie implementat în București
  • Se adresează unei comunități din cartier
  • Este de interes general și nu realizează activități cu scop comercial sau de natură politică
  • Permite implicarea activă a membrilor comunității în dezvoltarea, realizarea sau utilizarea proiectului

 

 

Criterii de evaluare a selecției de idei de proiecte

 

Nr. Criteriu de evaluare Punctaj Pondere
1 Proiectul răspunde la o nevoie culturală, de recreere, socializare sau de petrecere a timpului liber în cartier. 5 40%
2 Proiectul presupune implicarea vecinilor în dezvoltarea proiectului. 5 25%
3 Proiectul încurajează colaborarea între mai multe grupuri de vârstă. 5 5%
4 Proiectul prevede mobilizarea unor resurse* din comunitate: de la expertiza locală punctuală (grădinărit, mecanică, sport), până la spații** neutilizate sau care pot fi folosite, temporar, în alt scop.*resurse: magazine de cartier, locuitori cu vechime, expertiză punctuală, spații alternative.**spații: scara de bloc, centrala termică, zone verzi dintre blocuri, acoperișul blocului, maidan, curtea școlii, curtea bisericii, parcuri etc. 5 15%
5 Proiectul se inspiră din sau explorează istoricul cartierului. 5 5%
6 Proiectul implică grupuri dezavantajate sau cu risc de marginalizare. 5 5%
7 Proiectul utilizează, chiar și temporar, spații publice nefolosite/subutilizat sau dă un folos alternativ unui spațiu existent. 5 5%
8 Comentariile juriului
  TOTAL 35 100%

 

 

Ideile de proiectele se vor nota de la 1 la 5 după cum urmează:

1 – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de selecție

2 – proiectul întrunește parțial acest criteriu de selecție

3 – proiectul întrunește acest criteriu de selecție, însă nu satisfăcător

4 – proiectul întrunește satisfăcător acest criteriu de selecție

5 – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de selecție

 

 

 

JURIZAREA PROIECTELOR. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU ETAPA 4 – SELECȚIA PROIECTELOR FINALISTE

 

Nr. Criteriu de selecție Punctaj Pondere
1 Scopul proiectului este clar și realizabil. Activitățile/metodele propuse sunt clar descrise și conduc la realizarea rezultatelor în perioada de timp asumată. 5 15%
2 Implicarea activă a locuitorilor din cartier este descrisă și realistă. 5 20%
3 Rezultatele proiectului sunt clare, relevante pentru grupul țintă/comunitatea locală și măsurabile. Rezultatele sunt evaluabile prin metode clare și corespunzătoare. 5 20%
4 Sunt prevăzute posibile riscuri precum și soluții de a le contracara.  Proiectul este realist și are șanse mari să fie pus în practică. 5 15%
5 Bugetul este clar și realist. 5 15%
6 Abordarea proiectului cuprinde elemente inovatoare. 5 5%
7 Planul de comunicare al proiectului este clar și relevant pentru rezultatele prevăzute și pentru grupurile țintă. 5 10%
  TOTAL 35 100%

 

Proiectele se vor nota de la 1 la 5 după cum urmează:

1 – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de selecție

2 – proiectul întrunește parțial acest criteriu de selecție

3 – proiectul întrunește acest criteriu de selecție, însă nu în totalitate/nu satisfăcător

4 – proiectul întrunește satisfăcător acest criteriu de selecție

5 – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de selecție

 

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

 

Hotărârea juriului privind rezultatele selecției de idei de proiecte, respectiv de selecție de proiecte poate fi contestată în termen de 3 zile de la anunțarea publică a rezultatelor. Contestațiile se depun sau vor fi transmise la Fundația Comunitară București până la termenul menționat mai sus, și se soluționează în termen de maxim 3 zile de la primire, de comisia de soluționare a contestațiilor, formată din 2 specialiști independenți și un membru al Curatorium 2016.

 

Rezultatele finale – după soluționarea contestațiilor depuse – vor fi făcute publice, în termen de 24 de ore de la finalizarea lucrărilor comisiei, la adresa www.arcub.ro și www.bucurești2021.ro.

 

Pentru etapa selecției de idei, perioada de depunere și soluționare a contestațiilor este 19 – 24 iulie 2016. Pentru etapa selecției proiectelor ce vor fi finanțate, perioada de depunere și solutionare a contestațiilor este 29 august – 1 septembrie 2016.

 Juriu 

Componența juriului

 

Comisia de selecție a programului de microgranturi este formată din:

Vera Marin – președinte, Asociația pentru Tranziție Urbană

Anca Râpeanu – manager, Biblioteca Metropolitană București

Luiza Vasiliu – editor coordonator, Scena9

Alexandra Ștef – curator transversal, activare și implicare Comunități

Irina Paraschivoiu – curator echipa Microtopii

 

Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din:

Oana Preda – director, CeRe

Rucsandra Pop – artist independent și director de program, Asociația pentru Relații Comunitare

Roxana Bedrule – echipa de coordonare București 2021/ARCUB

 

Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului cunoaște și este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

 Contact 

Pentru aplicatie, selectie, incubator, implementare:  [email protected]

Pentru intrebari generale: [email protected]

 DESPRE Fundaţia comunitară Bucureşti 

Fundația Comunitară București investește timpul, banii și energia bucureștenilor pentru a crea comunități în care să ne simțim ca acasă. Ea este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 15 fundații comunitare din țară. Organizația colectează fonduri de la afaceri locale și persoane particulare, pentru a finanța proiecte care stimulează inițiativa și aduc oamenii împreună în comunități. Până în prezent, organizația a finanțat cu peste 1.200.000 de lei aproape 150 de proiecte ale comunităților din București și Ilfov.

 Rezultatele finale din prima etapă a Generatorului 
Nr. Idei de proiecte selectate pentru Incubator Cartier Media
1 Lumini și umbre în Floreasca Floreasca 4.73
2 (peri)Feeric de cartier Balta Albă (Miniș) 4.72
3 Sălaj, my love! Ferentari (Sălaj) 4.7
4 Uriași de Pantelimon Pantelimon 4.58
5 Se joacă cu scara deschisă Giulești 4.55
6 Poveștile Teiului Tei 4.53
7 Timpuri Noi- oameni și povești Timpuri Noi 4.5
8 Gradina senzorială din gradină Gura Siriului (Faur) 4.2
9 CNDB deschis – mișcăm orașul către noi Mărășești (Bucur) 4.17
10 TitanIC – de la Istorie la Contemporan Titan 4.08
11 Promovarea deschiderii Centrului Cultural Flamura Giurgiului 4.05
12 Grădina Cişmigiu, între trecutul şi prezent Cișmigiu 3.83
13 Intervenție peisagistică lângă Cișmigiu * Cișmigiu 3.75
14 Urban Art 3A Berceni/Ferentari/Pantelimon 3.67
15 Copacul înCotroceni Cotroceni 3.63
16 „Băneasa nouă” și „Băneasa veche” Băneasa 3.62
* Același grup de inițiativă a intrat cu 2 proiecte în clasamentul primelor 15 proiecte (pozițiile 12 și 13). Conform regulamentului, în incubator grupul va intra cu ideea de proiect cea mai bine punctată.
Nr. Idei de proiecte neselectate Cartier Media 
17 Adapostul ecologic din gradină Gura Siriului (Faur) 3.58
18 Muzeul jucariilor retro Parcul IOR/Titan 3.42
19 Reciclare și creativitate Parcul Drumul Taberei 3.38
20 Gașca din TINERETULUI Tineretului 3.37
21 Timpuri Noi – imaginea cartierului prin ochii vecinilor Timpuri Noi 3.18
22 Știinta pe înțelesul tuturor Parcul Titan/Parcul Tineretului 3.17
23 Titan pe bicicletă Titan 3.1
24 Camping La Șosea/Cunoaște-ți vecinii Kiseleff 3.08
25 Amintirii – o stradă de care-ți vei aminti Costeasca (Chitila) 3.07
26 Festivalul literelor Gara de Nord 3.03
27 LA BETOANE – AMBIENT terenul de vis-à-vis de Biblioteca Națională 2.98
28 Fă un pas înainte – despre privilegiu Iancului 2.95
29 LA BETOANE – CULTURAL/SPORTIV terenul viran de vis-à-vis de Biblioteca Națională 2.77
30 Cartierul Costeasca în culori Costeasca (Chitila) 2.75
31 Urmași prin București Zona centrală 2.58
32 Clubul MEDIA din TINERETULUI Tineretului 2.48
33 Atelier de creatie și meditație Titan 2.38
34 Pe urmele lui Mircea Eliade Mântuleasa 2.23
35 Porți (re)deschise Zona centrală 2.22
36 Spune Da muzicii clasice în cartierul tău Grădina Icoanei 2.18
37 JOCURI UITATE Parcul Drumul Taberei 2.15
38 Iarmarocul copiilor Splaiul Unirii (Sectorul 3) 2.15
39 Cunoaște-ți vecinii! Piața Iancului 1.93
40 Pe strada mea ? 1.8

 

Hotărârea juriului privind rezultatele selecției de idei de proiecte, respectiv de selecție de proiecte poate fi contestată în termen de 3 zile de la anunțarea publică a rezultatelor. Contestațiile se depun sau vor fi transmise la Fundația Comunitară București ([email protected]) până la termenul menționat mai sus, și se soluționează în termen de maxim 3 zile de la primire, de comisia de soluționare a contestațiilor, formată din 2 specialiști independenți și un membru al Curatorium 2016.

 

Rezultatele finale – după soluționarea contestațiilor depuse – vor fi făcute publice, în termen de 24 de ore de la finalizarea lucrărilor comisiei, la adresa www.arcub.ro și www.bucurești2021.ro.

 Rezultate finale etapa a doua Generator 

În urma atelierului-incubator Generator, ideile finaliste în prima fază a competiției s-au transformat în proiecte și au intrat în cea de-a doua fază a jurizării. Acestea au fost evaluate după regulamentul publicat anterior, în susul paginii.

Rezultatele finale pot fi contestate începând din momentul publicării lor și până vineri, 2 septembrie, ora 18:00. Conform calendarului, implementarea proiectelor finanțate se va face în perioada 17 septembrie – 20 noiembrie 2016 vor fi implementate. Monitorizarea procesului de implementare și evaluarea rezultatelor proiectelor selectate se va asigura de către Fundația Comunitară București.

 

PROCES VERBAL – întocmit astăzi, 30 august 2022

Membrii juriului întrunit pentru evaluarea și selecția proiectelor înscrise pentru finanțare prin programul GENERATOR își exprimă acordul cu privire la selecție, conform tabelului existent.

 

Nr. PROIECTE Media Recomandarea juriului
1 Sălaj, my love! 4.82 recomandat pentru finanțare
2 Centrul Cultural Flamura 4.47 recomandat pentru finanțare
3 Pictăm zidul dintre oameni 4.4 recomandat pentru finanțare
4 Poveştile Teiului 4.25 recomandat pentru finanțare
5 (peri)Feeric de cartier 4.2 recomandat pentru finanțare
6 Uriași de Pantelimon 4.16 recomandat pentru finanțare
7 Lumini și umbre în Floreasca 4.12 recomandat pentru finanțare
8 Copacul ÎnCotroceni 4.12 recomandat pentru finanțare
9 Se joacă cu scara deschisă 4.12 recomandat pentru finanțare
10 Timpuri Noi – oameni și povești 3.9 recomandat pentru finanțare
11 Gradina senzorială din grădină 3.62 nerecomandat pentru finanțare
12 TitanIQ 3.61 nerecomandat pentru finanțare
13 CNDB cu porțile INTENSIV deschise 3.55 nerecomandat pentru finanțare
14 “Băneasa nouă“ și “Băneasa veche“ 3.53 nerecomandat pentru finanțare
Jurat
Anca Râpeanu
Vera Marin
Luiza Vasiliu
Irina Paraschivoiu
Alexandra Ștef

 Rezultate finale contestatii Generator 

În urma contestațiilor depuse, o comisie formată din 2 specialiști independenți și un membru al Curatorium 2016 a re-evaluat proiectele, după cum urmează:

 

PROCES VERBAL – întocmit astăzi, 6 septembrie 2016Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor primite  în cadrul fazei a 2-a a programului de microgranturi GENERATOR își exprimă acordul cu privire la soluționarea contestațiilor, conform tabelului existent.

 

Nr. PROIECTE Media Recomandarea juriului
1 Gradina senzorială din grădină 3.41 nerecomandat pentru finanțare
2 Băneasa nouă“ și Băneasa veche“ 3.25 nerecomandat pentru finanțare
Jurat
Oana Preda
Rucsandra Pop
Roxana Bedrule

 

Rezultatele sunt finale, lista celor zece proiecte ce urmează să fie implementate între 17 septembrie – 20 noiembrie fiind disponibilă mai sus.

Zona de inspirație Generator

Vă prezentăm o serie de mici proiecte comunitare care se folosesc de resurse minime pentru un rezultat considerabil la nivelul vecinătății.

Aceste idei au un scop pur ilustrativ și nu trebuie considerate rețete perfecte pentru proiectele care vor fi sprijinite prin Generator.