ACCELERATOR de idei

bucuresti2021.ro | ACCELERATOR de idei

19436

page,page-id-19436,page-child,parent-pageid-19399,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsiveAcceleratorul de idei

Apel experimental de colaborare transdisciplinară și transorganizațională în cadrul candidaturii

București 2021 Orașul In-Vizibil

Ce este acceleratorul de idei București 2021?

Acceleratorul de idei este un apel la idei și imaginație, destinat proiectelor transdisciplinare și transorganizaționale care propun noi perspective și moduri de acțiune, cu impact pe termen lung, pentru viitorul Bucureștiului și al regiunii.

 

Suntem interesați de concepte care au ca punct de plecare memoria vie, fragmentările, periferiile și, în genere, particularitățile invizibile ale orașului București. Prin intermediul acceleratorului urmărim idei care pot fi implementate sub o formă pilot în intervalul iunie-septembrie 2016, dar care prezintă şi potenţial de dezvoltare pe termen lung, pentru procesul de transformare al Bucureștiului în capitală europeană a culturii în 2021.

 

Ideile ce vor ajunge în accelerator pot proveni dintr-o gamă largă de domenii (fără a presupune exclusivitatea): arte digitale, știință și cercetare, film experimental și documentar, arte vizuale și sonice, inventică, arte sociale şi pot propune multiple abordări (interactivitate – subiectivitate – imersiune).

 

În cadrul acceleratorului mizăm pe un proces de dialog interdisciplinar și de învățare „peer-to-peer” care să consolideze ideile incipiente propuse inițial. Un număr de 5-10 idei vor fi dezvoltate și produse până la sfârșitul lunii septembrie, iar bugetul maxim alocat fiecăreia este de 10.000 Euro.

 De ce o competiție de propuneri? 

Acceleratorul de idei este un apel experimental în cadrul candidaturii municipiului București la titlul de Capitală Europeană a Culturii (CEaC) 2021. Este gândit ca un instrument care dorește să folosească puterea invizibilă a culturii ca pe un instrument de transformare şi să-i aducă în centrul acestei transformări pe cetățenii creativi ai orașului. Şi, prin aceasta, să facă vizibil invizibilul. Este rezultatul încrederii acordate de cetățenii Bucureștiului, a organizațiilor partenere și a juriului CEaC 2021 în cadrul primei etape a candidaturii pentru București 2021 ( ianuarie- octombrie 2015) în modul în care putem schimba soarta orașului.

 

Acceleratorul de idei este un laborator destinat acelor idei care nu sunt poate întotdeauna încurajate de producția culturală românească, adesea pentru că nu se conformează anumitor formate prestabilite, bazate pe indici, productivitate, cuantificare și încadrări tematice.

 

Acceleratorul de idei este rezultatul convingerii că diverse profesii care implică producerea de nouă cunoaștere ar trebui să fie recunoscute drept artistice și identificate ca atare.

 

Acceleratorul de idei încurajează manageri culturali, curatori sau cercetători din cadrul instituțiilor de cultură și cercetare-inovare să experimenteze noi forme de acțiune și parteneriat, în afara planurilor de management.

 

Acceleratorul de idei este un mecanism menit să facă vizibile idei, viziuni, perspective asupra orașului, expresii diverse și complementare, precum și pe cei invizibili care au aceste viziuni și perspective, în mod special tinerii care ar dori să își poată pune în practică ideile.

 

Acceleratorul de idei  este un proces care va scoate în evidență evoluția unei idei, mecanismele punerii în practică a acesteia, precum și felul în care o idee poate fi potențată atunci când artiștii lucrează împreună, în echipă.

 Cum funcționează? 

Etapa 1: Propunerea de idei

 

În perioada 21 aprilie – 23 mai 2016, așteptăm idei incipiente și propuneri de proiecte ce pot fi pilotate până în septembrie 2016 şi care se pot încadra într-un buget de până la 10.000 EUR. Este necesară completarea formularului online, până pe 23 mai 2016, ora  24:00.

 

Etapa 2: Selecția de idei

 

După termenul limită al etapei 1, vom selecta până la 25 de idei ce vor fi invitate să  participe în perioada 6 – 8  iunie 2016  la atelierul Accelerator de idei. Lista celor 25 de idei va fi publicată pe site – urile www.arcub.ro  și www.bucurești2021.ro, până cel târziu miercuri, 1 iunie 2016.

 

Etapa 3: Acceleratorul de idei

 

În perioada 6-8  iunie 2016 are loc atelierul Accelerator de idei pentru propunerile selectate și ai căror iniţiatori au confirmat disponibilitatea de a participa la întregul program al atelierului. Timp de trei zile, participanții vor putea primi sprijin din partea invitaților naționali și internaționali pentru consolidarea ideilor lor. Aspectele abordate de către invitați vor include: rolul artelor ca vehicul de schimbare, concepte pentru dezvoltare locală și comunitară, concepte pentru tranziția de la proiecte pilot la programe, considerente juridice pentru prototipare de idei, design transdisciplinar.

 

De asemenea, acceleratorul de idei este și o platformă de dialog și co-creare între participanți. Acesta se va desfășura la sediul ARCUB din str. Lipscani 85 – 90, sector 3, București.

 

 

 

Etapa 4 – Selecția  ideilor finaliste

În perioada 9 iunie – 19 iunie 2016, pentru participanții din cadrul atelierului lansăm posibilitatea de a fi implementate, cu un buget maxim de 10.000 euro, ideile rafinate în etapa anterioară. Căutăm acele idei care vor prezenta capacitatea realizării unor parteneriate transdisciplinare și transorganizaționale și implementarea sub o formă pilot până la data de 30 septembrie. Rezultatele selecției vor fi publicate pe site – urilewww.arcub.ro  și www.bucurești2021.ro, până cel târziu pe 23 iunie 2015. Eventualele contestații vor fi soluționate în perioada 25-27 iunie 2016.

 

Etapa 5 – Realizarea ideilor finaliste și modalități de plată

 

În perioada 28 iunie – 15 iulie se vor semna contractele de producție/coproducție a proiectelor selectate, iar în perioada 15 iulie – 30 septembrie, acestea vor fi implementate. Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor selectate se va asigura de către membrii din cadrul Curatorium 2016.

 

Proiectele selectate vor fi implementate sub directa coordonare a aplicanților, cheltuielile aferente proiectului fiind derulate prin ARCUB.

 Jurizarea ideilor. Criterii de eligibilitate și selecție pentru Etapa 1: Propunerea de idei 

Pentru etapa 1 a acestui apel sunt eligibili să aplice artişti, manageri culturali, curatori, cercetători din cadrul instituțiilor de cultură și cercetare-inovare, operatori culturali, fundaţii şi asociaţii de profil, alte entităţi cu activitate în domeniul culturii etc.

Este necesară completarea formularului online până cel târziu la data de 23 mai 2016, ora 24:00. Dintre proiectele depuse vor fi selectate maxim 25 de idei.

Ideile selectate în urma acestei etape vor răspunde la următoarele 7 criterii:

 1. Sunt inedite și neconvenționale.
 2. Sunt vehicul al unei gândiri radicale de care orașul are nevoie în contextul cultural, social și politic al momentului.
 3. Sunt în conexiune deplină cu realitatea bucureșteană de zi cu zi.
 4. Sunt în conexiune deplină cu nevoile culturale urgente ale orașului și ale locuitorilor lui.
 5. Sunt transectoriale și interdisciplinare și pot fi realizate în echipă.
 6. Sunt clar conturate și cu potențial de pilotare în următoarele trei luni.
 7. Nu depind în realizarea lor de multipli terți.

 

Fiecare idee va fi punctată cu o notă între 1-15.

Juriul va fi format dintr-un număr impar de membri desemnați prin decizia directorului ARCUB, din cadrul membrilor echipei Curatorium 2016, grupul de lucru ce dezvoltă direcția artistică a candidaturii municipiului București la titlul de Capitală Europeană a Culturii (CEaC) 2021.

 

Secretariatul juriului va fi asigurat de către o persoană desemnată din rândul angajaților ARCUB. După jurizarea ideilor propuse în cadrul etapei 1, secretariatul juriului va comunica clasamentul acestora în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute.

 Selecția ideilor finaliste 

Procedura de aplicare la Acceleratorul de idei din această etapă integrează cât mai multe dintre sugestiile primite pe parcursul sesiunii din 6-8 iunie.

 

Calendar

 

Perioada pentru transmiterea proiectelor în vederea selecției proiectelor finaliste ce vor primi finanțare: 9 – 21 iunie.

 

Rezultatele selecției vor fi publicate pe site-urile www.arcub.ro  și www.bucurești2021.ro, până cel târziu la data de 26 iunie.

 

Eventualele contestații vor fi depuse în perioada 27 – 29 iunie și se vor rezolva în perioada 30 iunie – 1 iulie.

 

Rezultatele finale se vor publica pe 2 iulie.

 

Condiții de eligibilitate

 

Pentru etapa 4 a acestui apel sunt eligibile să aplice persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române.

 

Criterii de selecție

 

Aprecierea valorii propunerilor de proiecte se face prin acordarea de puncte pentru fiecare proiect, după cum urmează:

 

 

Nr Criteriu Punctaj inițial anunțat Punctaj revizuit post-Accelerator
1 Calitatea integrării principiilor Bucureşti2021_Oraşul In-vizibil  13 6
2 Dimensiunea internaţională (europeană) a proiectului 13 9
3 Coerenţa conţinutului activităţilor  16 15
4 Coerenţa calendarului de implementare 16 15
5 Gradul de răspuns la nevoile culturale ale orașului și ale locuitorilor lui 13 15
6 Potenţialul de dezvoltare a ideii pe termen scurt şi mediu (1-5 ani) 13 10
7 Caracterul colaborativ (inclusiv transectorial și interdisciplinar) 16 30
    100 100

 

 

Nota finală acordată de către fiecare membru al juriului va fi obţinută prin efectuarea mediei ponderate a punctelor acordate pentru fiecare criteriu de mai sus, fiecare punctaj acordat fiind înmulţit cu procentul de reprezentare.

 

În cazul propunerilor de proiecte care au obţinut un punctaj egal, departajarea se face prin analiză comparativă având avantaj proiectele care au obţinut cel mai mare punctaj însumat la următoarele criterii:

 

Coerenţa conţinutului activităţilor

Coerenţa calendarului de implementare;

Caracterul colaborativ (inclusiv transectorial și interdisciplinar)

 

După ultima evaluare a propunerilor de proiecte, juriul, împreună cu secretariatul acestuia, vor stabili clasamentul celor 5 – 10 proiecte selectate în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. Hotărârea care cuprinde clasamentul se semnează de către toți membrii juriului.

 

Prin hotărârea juriului se stabilesc următoarele:

 

 1. rezultatele evaluării
 2. suma totală acordată

 

 

Formular de aplicație etapa 4


1. Ce îţi propui prin implementarea ideii tale?*
2. În ce fel ideea ta abordează principiile Bucureşti2021_Oraşul In-vizibil? (principiile pot fi consultate pe paginile 28-29 din dosarul de candidatură, etapa 1)*
3. Descrie-ne conținutul activităților pe care le vei realiza în următoarele trei luni (inclusiv nume artişti, curatori, organizaţii etc).*
4. Ce ne poţi spune despre dimensiunea internaţională (europeană) a implementării ideii tale?*
5. Descrie calendarul desfăşurării implementării ideii (inclusiv locaţii).*
6. Care este audienţa / publicul ideii tale (categorii şi abordări de promovare)?*
7. Descrie-ne partenerii / colaboratorii cu care îţi vei implementa ideea.*
8. Descrie-ne planul de dezvoltare pentru ideea ta în următorii ani.*
9. Descrie-ne bugetul proiectului (tipuri de cheltuieli, valori etc.), oferind informații relevante pentru interpretarea categoriilor bugetare și valorilor pe care le-ai inclus în Formularul de buget_Anexa2.*
10. În ce fel ideea ta este un demers colaborativ și integrează experiența sesiunii Acceleratorul de idei din 6-8 iunie 2016? *
11. Pentru implementarea ideii tale (selectează o opțiune):*

Fișa de buget a proiectului*
Declarația de parteneriat (daca este cazul)
E-mail contact:*

 

 

Pentru condițiile acordării de finanțare: vezi [Ghidul de contractare și decontare a cheltuielilor] și consultă [Raportul narativ]. 

 Realizarea ideilor finaliste și modalități de plată 

În perioada 2 – 15 iulie se vor semna contractele de comandă cu componenta de cesiune neexclusivă către ARCUB a proiectelor selectate, iar în perioada 15 iulie – 30 septembrie, proiectele vor fi implementate.

 

Calendarul plăților poate fi descărcat [aici].

 Consultă lista de FAQ 

Q&A Accelerator

 

 1. Crearea unui site poate intra la categoria de cheltuieli de comunicare și marketing?

 

Răspuns: Da, atâta timp cât site-ul reprezintă o cheltuială directă, de promovare în cadrul proiectului și poate fi justificată cu documente financiar-contabile, emise în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 

 1. Dotările sunt incluse în cheltuielile de producție?

 

Răspuns: Nu, dotările nu sunt considerate eligibile ca și cheltuială de producție, ci doar materialele necesare producției.

Notă: vezi definiția privind materiale necesare producției din Ghidul de contractare și decontare a cheltuielilor.

 

 1. Se pot încheia contracte cu platforme online de tip Cloud pentru de ex. stocarea materialelor video?

 

Răspuns: Da. În acest caz trebuie să fie justificată cu documente financiar-contabile, emise în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 

 1. Cheltuieli de promovare online de tip Facebook pot fi decontate?

 

Răspuns: Da, însă numai cu factură care să documenteze necesitățile de promovare a proiectului.

 

 1. Poate aplica o instituție publică?

 

Răspuns: Da, atâta timp cât nu primește finanțare de la Primăria Municipiului București (aceeași autoritate care finanțează  ARCUB).

 

 1. Ce înseamnă, mai exact, cesiune neexclusivă?

 

Răspuns: În cazul unei cesiuni neexclusive, drepturile patrimoniale de autor în modalitățile de utilizare, pentru întinderea și durata stabilite, pot fi exercitate în comun, atât de către autorul cedent, cât și de către producătorul cesionar. În acest caz, diferența majoră față de cesiunea exclusivă o consituie faptul că cesionarul (ARCUB) nu poate cesiona, la rândul său, unui terț respectivele drepturi patrimoniale, fără acordul autorului cedent.

 

 1. Se pot semna contracte cu PFA-uri? Dar cu SRL-uri?

 

Răspuns:  Da, atâta timp cât printre codurile CAEN autorizate (SRL, PFA, I.I.), respectiv, obiectele de activitate menționate în actele consitutive ale ONG-urilor, se regăsesc desfășurarea de activități cu caracter cultural.

 

 1. Care poate fi rolul ARCUB în obținerea autorizațiilor de utilizare a spațiilor publice?

Răspuns: Unul de suport și de mediere în identificarea canalelor și pașilor necesari pentru depunerea solicitărilor către PMB și alte entități administrative. În ARCUB va fi disponibil un Birou de Resurse-Suport care va analiza de la caz la caz nevoile în aceste direcții și va stabili, alături de fiecare aplicant, pașii de urmat pentru obținerea autorizațiilor.

 

 1. Ce tip de limitări există la nivel de cheltuieli în eventualitatea în care în etapa a doua aplică persoane fizice?

 

Răspuns: vezi Ghidul de decont.

 

 1. Dacă am un parteneriat cu o organizație / instituție / grup de terți (alți parteneri decât cei identificați în cadrul Acceleratorului) se ia în calcul ca fiind un proiect realizat în tandem?

 

Răspuns:  Da, atâta vreme cât caracterul colaborativ (inclusiv transectorial și interdisciplinar) se regăsește în conținutul și tipurile de activități din cadrul proiectului.

 

 1. Dacă un cetățean străin aplică în cadrul Acceleratorului și este selectat pentru perioada de incubare, în ce formulă ar putea aplica pentru cea de-a doua etapă?

 

Răspuns: Un cetățean străin poate aplica în etapa a doua a selecției ca persoană fizică, în baza documentelor de identitate (pașaport), iar în acest caz se aplică condițiile de eligibilitate pentru persoane fizice din Ghidul de contractare și decontare a cheltuielilor.

 

 1. Există un formular standard de parteneriat sau e suficient ca parteneriatele să fie listate și detaliate în formular?

 

Răspuns: Este  recomandabil ca partenerii să atașeze un formular de parteneriat completat după modelul din Anexa 4.

 

 1. Se pot deconta cheltuieli de protocol (apă, cafea, catering, prânz, cină)?

 

Răspuns: Nu se pot deconta cheltuieli de protocol.

 

 1. Sunt acceptate consumabile ca și cheltuieli de producție?

 

Răspuns: Da, conform definiției materialelor necesare realizării producției (vezi întrebarea 2).

 

 1. Ar putea ARCUB facilita contactul aplicanților cu instituțiile și organizațiile deja partenere ECoC?

 

Răspuns: Da, contactul cu eventuali parteneri ECoC va fi intermediat de Birou de Resurse-Suport disponibil în cadrul ARCUB.

 

 1. Care este lista documentelor care trebuie depuse atât pentru persoane fizice neautorizate, cât și pentru PFA, SRL sau ONG-uri?

 

Răspuns:

Persoane fizice:

 • carte de identitate valabilă

PFA, ONGuri:

 • certificat de înregistrare în registrul persoanelor juridice
 • certificat de înmatriculatre la ONRC
 • certificat fiscal
 • certificat constatator pentru SRL-uri sau act constitutiv/statut care să demonstreze ca obiect de activitate desfășurarea de activități culturale
 • certificat de atestare fiscală
 • cont în trezorerie (doar în cazul SRL-urilor)

 

 1. Aplicantul poate fi o asociație care are sediul social în alt oraș și doar punct de lucru în București?

 

Răspuns: Da, se poate, atâta timp cât printre codurile CAEN autorizate (SRL, PFA, I.I.), respectiv, obiectele de activitate menționate în actele consitutive ale ONG-urilor, se regăsesc desfășurarea de activități cu caracter cultural.

 Lista finaliștilor primei etape. Cele 25 de propuneri care intră în Acceleratorul de Idei 

Între 21 aprilie și 23 mai, bucureștenii au propus 140 de idei de animare și transformare a orașului, prin proiecte precum grădini urbane, festivaluri de muzică și artă stradală în cartiere sau inițiative adresate comunităților din toate cartierele, și nu doar din centru.

 

În urma jurizării de către echipa Curatorium B2021, 25 de idei au fost selectate pentru a intra în Acceleratorul de Idei. Finaliștii primei faze a procesului de finanțare sunt (în ordinea punctajului obținut): Ștefan Tiron, Violeta Dascălu, Save or Cancel, Cristina Bogdan, Ira Merzlichin, Mara Mărăcinescu, Ana Maria Stăncescu, Alejandro Sajgalik, Petruț Călinescu, Angelica Ionela Stan, Catinca Drăgănescu, Mihai Alexandru Barabancea, Sorina Adina Vasilescu, Alina Suărășan, Crina Cranta, Ileana Gabriela Szasz, Bogdan Ștefănescu, Denis Ștefan Bolborea, Ioana Adnana Cruceanu, Cristina Modreanu, Adelina Ivan, Victor Bostan, Domnica Voichița Horea și Cinty Ionescu.

 

O listă completă a proiectelor și punctajelor obținute poate fi găsită aici.

Rezultatele contestațiilor pot fi consultate aici.

 Lista celor 11 proiecte care se implementează în Acceleratorul de Idei 

Cele 25 de propuneri din prima etapă a Acceleratorului de Idei s-au transformat în perioada 9-21 iunie în 20 de proiecte, după ce au trecut printr-un proces colaborativ și de testare peer-to-peer în cadrul atelierului din 6-8 iunie.

 

În urma jurizării de către echipa Curatorium București 2021, 10 proiecte au fost selectate pentru a primi finanțare. Acestea sunt (în ordinea punctajului obținut): Harta senzorială a BucureștiuluieartoBucharestDin stradă lucrurile se văd altfelLive from GiuleștiOameni invizibiliPop Up Event KitFestival FerentariPeriferiaCinema/Teatrul de Vară CapitolBucharest Disaster Detour.

 

O listă completă a proiectelor și punctajelor obținute poate fi găsită aici.

Rezultatele contestațiilor pot fi consultate aici.

VEZI PROIECTELE FINALISTE

11 proiecte vor anima viața cartierelor din București până în septembrie